Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031016 nr. 286

31 016 Ziekenhuiszorg

29 247 Acute zorg

Nr. 286 BRIEF VAN DE RAAD VOOR VOLKSGEZONDHEID EN SAMENLEVING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 juni 2020

Graag bied ik namens de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) het gevraagde advies «Van deelbelangen naar gedeeld belang» aan. Dit advies is tot stand gekomen ter uitvoering van de motie van de leden Van den Berg en Slootweg (Kamerstuk 31 016, nr. 222). Op grond van artikel 17 van de Kaderwet adviescolleges, is de RVS destijds verzocht een briefadvies uit te brengen over acute zorg (Kamerstukken 31 016 en 29 247, nr. 253).

In de bijlage treft u het advies voor de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan1.

De voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, Bussemaker


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl