Kamerstukken in dossier 29247

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Acute zorg; Nota over de sturing en organisatie van acute zorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-10-2003 2003-2004 Kamerstuk 29247, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Acute zorg; Brief minister met zijn standpunt over het advies 'Acute zorg' van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-04-2004 2003-2004 Kamerstuk 29247, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Acute zorg; Motie om integrale bekostiging stapsgewijs in te voeren, binnen de noodzakelijke randvoorwaarden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-10-2009 2009-2010 Kamerstuk 29247, nr. 100 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Acute zorg; Motie om het voornemen in 2010 60 miljoen euro op huisartsen te korten, niet door te laten gaan

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-10-2009 2009-2010 Kamerstuk 29247, nr. 101 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Acute zorg; Motie tegen invoering in 2010 van keten-dbc's voor diabeteszorg, cardiovasculair risicomanagement, hartfalen en COPD

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-10-2009 2009-2010 Kamerstuk 29247, nr. 102 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Acute zorg; Motie tegen experimenten met de SOS-arts en het vaststellen van een vergoedingstarief voor de SOS-arts

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-10-2009 2009-2010 Kamerstuk 29247, nr. 103 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Acute zorg; Motie onder meer over invoering van functionele bekostiging voor chronische ziekten waaraan een zorgstandaard ten grondslag ligt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-10-2009 2009-2010 Kamerstuk 29247, nr. 104 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Acute zorg; Motie over het ontwikkelen van zorgstandaarden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-10-2009 2009-2010 Kamerstuk 29247, nr. 105 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Acute zorg; Motie om te bevorderen dat specialisten doelmatig voorschrijven

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-10-2009 2009-2010 Kamerstuk 29247, nr. 106 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Gewijzigde motie (nader) Download icon Open als PDF

  Acute zorg; Gewijzigde motie om te bevorderen dat huisartsen doelmatig voorschrijven

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-10-2009 2009-2010 Kamerstuk 29247, nr. 107 Tweede Kamer der Staten-Generaal