Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-11-2007 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-31001-33".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2007-11-06
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 31001
Dossiertitel Programma voor Jeugd en Gezin
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Gerelateerd document Bijlage;kst-31001-33-b1
Gerelateerd document Bijlage;kst-31001-33-b2
Identifier kst-31001-33
Ondernummer 33
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Strafrecht
Onderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST112014
Publicatiedatum 2007-11-14
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Programma voor Jeugd en Gezin; Brief minister over zijn conclusies ten aanzien van de beste route om te komen tot een Elektronisch Kinddossier in de jeugdgezondheidszorg (EKD JGZ)
Vergaderjaar 2007-2008