Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-11-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30952-443".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-11-17
Documenttitel Toelichting op Wijziging van het Verdrag van Rotterdaminzake de voorafgaande geïnformeerde toestemming tenaanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen enpesticiden in de internationale handel (Genève, 12 mei2023)
Dossiernummer 30952
Dossiertitel Ter kennisname voorgelegde Verdragen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-30952-443
Indiener V.L.W.A. Heijnen
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 443
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1116942
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-11-21
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Ter kennisname voorgelegde Verdragen; Brief regering; Toelichting op Wijziging van het Verdrag van Rotterdaminzake de voorafgaande geïnformeerde toestemming tenaanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen enpesticiden in de internationale handel (Genève, 12 mei2023)
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2023-2024