Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-09-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30952-315".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2018-09-11
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Wijzigingen van de Bijlage bij het Internationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen; Londen, 13 april 2018
Dossiernummer 30952
Dossiertitel Ter kennisname voorgelegde Verdragen
Identifier kst-30952-315
Indiener S.A. Blok
Ondernummer 315
Onderwerp Internationaal | Internationale samenwerking
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-09-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Ter kennisname voorgelegde Verdragen; Brief regering; Wijzigingen van de Bijlage bij het Internationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen; Londen, 13 april 2018
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2017-2018