30 952 Ter kennisname voorgelegde Verdragen

Nr. 103 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 februari 2013

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen moge ik u hierbij ter kennis brengen de op 24 januari 2013 te Berlijn tot stand gekomen notawisseling houdende een verdrag ter (verdere) uitvoering van artikel 71, vierde lid, van de op 3 augustus 1959 te Bonn tot stand gekomen Aanvullende Overeenkomst bij het NAVO Status Verdrag (Trb. 2013, 26).

Ingevolge artikel 7, onderdeel b, van genoemde Rijkswet behoefde dit verdrag niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

De minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans

Naar boven