Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-12-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30950-83".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-12-23
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 oktober 2015, over Integratieonderwerpen
Dossiernummer 30950
Dossiertitel Rassendiscriminatie
Identifier kst-30950-83
Indiener L.F. Asscher
Ondernummer 83
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-12-23
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Rassendiscriminatie; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 29 oktober 2015, over Integratieonderwerpen
Type kamerstuk Verslag
Vergaderjaar 2015-2016