Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-03-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30950-332".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Recht | Staatsrecht
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-03-16
Documenttitel Motie van het lid Podt c.s. over uiterlijk met Prinsjesdag voor elk van de beleidsterreinen in het Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme minimaal één concrete en tijdgebonden doelstelling formuleren
Dossiernummer 30950
Dossiertitel Racisme en Discriminatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-30950-332
Indiener A. Podt
Indiener H. Dekker-Abdulaziz
Indiener S.R.T. van Baarle
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 332
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-03-17
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Racisme en Discriminatie; Motie; Motie van het lid Podt c.s. over uiterlijk met Prinsjesdag voor elk van de beleidsterreinen in het Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme minimaal één concrete en tijdgebonden doelstelling formuleren
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2022-2023