Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2018-201930880 nr. AE

30 880 Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.)

32 822 Invoering van de Politiewet 200. en aanpassing van overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 201X)

AE1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 december 2018

Op verzoek van uw Kamer bied ik u het Halfjaarbericht politie van 4 juli jl. aan.2 Inmiddels is ook het tweede Halfjaarbericht politie van dit jaar aan de Tweede Kamer verzonden, ik maak van deze gelegenheid gebruik deze ook aan u aan te bieden.3

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

De letters AE hebben alleen betrekking op wetsvoorstel 30 880.

X Noot
2

Kamerstukken II, 2017/18, 29 628, nr. 799; ter inzage gelegd op de afdeling Inhoudelijke ondersteuning onder griffie nr. 164238.

X Noot
3

Kamerstukken II, 2018/19, 29 628, nr. 825.