Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-10-2006 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30800-XV-7".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2006-10-06
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30800-XV
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-30800-XV-7
Ondernummer 7
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
PS key KST101609
Publicatiedatum 2006-10-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007; Brief staatssecretaris over individuele bijzondere bijstand op basis van groepskenmerken n.a.v. motie Verburg en Noorman-Den Uyl
Vergaderjaar 2006-2007