Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-05-2007 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30800-VIII-127".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2007-05-15
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30800-VIII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Gerelateerd document Bijlage;kst-30800-VIII-127-b1
Gerelateerd document Bijlage;kst-30800-VIII-127-b2
Gerelateerd document Bijlage;kst-30800-VIII-127-b3
Gerelateerd document Bijlage;kst-30800-VIII-127-b4
Gerelateerd document Bijlage;kst-30800-VIII-127-b5
Gerelateerd document Bijlage;kst-30800-VIII-127-b6
Gerelateerd document Bijlage;kst-30800-VIII-127-b7
Gerelateerd document Bijlage;kst-30800-VIII-127-b8
Identifier kst-30800-VIII-127
Ondernummer 127
Onderwerp Financiën | Begroting
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Basisonderwijs
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Beroepsonderwijs
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Hoger onderwijs
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Overige vormen van onderwijs
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatietype staten generaal
PS key KST107147
Publicatiedatum 2007-05-23
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007; Brief minister ter aanbieding van het Onderwijsverslag 2005-2006 van de Inspectie van het Onderwijs, en 5 inspectierapporten
Vergaderjaar 2006-2007