Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-02-2007 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30656-18".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 2007-02-09
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30656
Dossiertitel Regels omtrent een basisregister van ondernemingen en rechtspersonen (Handelsregisterwet 200.)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-30656-18
Ondernummer 18
Onderwerp Economie | Ondernemen
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST105089
Publicatiedatum 2007-02-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Regels omtrent een basisregister van ondernemingen en rechtspersonen (Handelsregisterwet 200.); Derde nota van wijziging
Vergaderjaar 2006-2007