Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-11-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30573-128".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-11-17
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Toezegging Algemeen Overleg d.d. 29 oktober 2014 inzake invoering van een schaarste-criterium in de kennismigrantenregeling
Dossiernummer 30573
Dossiertitel Migratiebeleid
Identifier kst-30573-128
Indiener F. Teeven
Ondernummer 128
Onderwerp Migratie en integratie | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-11-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Migratiebeleid; Brief regering; Toezegging Algemeen Overleg d.d. 29 oktober 2014 inzake invoering van een schaarste-criterium in de kennismigrantenregeling
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015