Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-08-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30551-22".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2008-08-12
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30551
Dossiertitel Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met verkorting van de adoptieprocedure en wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met adoptie door echtgenoten van gelijk geslacht tezamen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-30551-22
Ondernummer 22
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Onderwerp Migratie en integratie | Integratie
Organisatietype staten generaal
Pskey KST121491
Publicatiedatum 2008-08-19
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging Boek 1 BW i.v.m. verkorting adoptieprocedure en wijziging Wobka i.v.m. adoptie door echtgenoten van gelijk geslacht tezamen; Brief van de Minister van Justitie
Vergaderjaar 2007-2008