Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-07-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30545-171".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-07-01
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Voortman c.s. over de omgang van gemeenten met jongeren in het kader van de Participatiewet
Dossiernummer 30545
Dossiertitel Uitvoering Wet Werk en Bijstand
Identifier kst-30545-171
Indiener L.G.J. Voortman
Indiener J.W.M. Kerstens
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Ondernummer 171
Onderwerp Sociale zekerheid | Werkloosheid
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-07-02
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Uitvoering Wet Werk en Bijstand; Motie; Motie van het lid Voortman c.s. over de omgang van gemeenten met jongeren in het kader van de Participatiewet
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2014-2015