30 545 Uitvoering Wet Werk en Bijstand

Nr. 171 MOTIE VAN HET LID VOORTMAN C.S.

Voorgesteld 1 juli 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in de Participatiewet een wettelijke zoekperiode van vier weken geldt voor jongeren tot 27 jaar waarin gemeenten aanvragen niet in behandeling mogen nemen;

overwegende dat met de Participatiewet ook veel kwetsbare jongeren die voorheen in de Wajong gekomen zouden zijn, nu een beroep doen op de gemeente;

overwegende dat de zoekperiode van vier weken voor deze jongeren vooral onzekerheid oplevert en zij vaak niet aan verplichtingen kunnen voldoen, worden afgeschrikt en uit beeld verdwijnen;

verzoekt de regering, inzichtelijk te maken hoe gemeenten met deze nieuwe doelgroep omgaan vanaf het moment dat zij zich melden en of zij voldoende instrumenten hebben om deze jongeren vanaf de dag dat zij zich melden, te helpen, en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voortman

Van Weyenberg

Kerstens

Naar boven