Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-11-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30545-141".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-11-07
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Toezeggingen over de middelen die de gemeenten in Noordoost-Groningen ontvangen uit het Participatiebudget
Dossiernummer 30545
Dossiertitel Uitvoering Wet Werk en Bijstand
Identifier kst-30545-141
Indiener J. Klijnsma
Ondernummer 141
Onderwerp Sociale zekerheid | Werkloosheid
Onderwerp Werk | Werkgelegenheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-11-17
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Uitvoering Wet Werk en Bijstand; Brief regering; Toezeggingen over de middelen die de gemeenten in Noordoost-Groningen ontvangen uit het Participatiebudget
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015