Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-03-2009 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30536-101".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum indiening 2009-03-24
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30536
Dossiertitel Regels inzake de volledige liberalisering van de postmarkt en de garantie van de universele postdienstverlening (Postwet 20..)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-30536-101
Indiener VOS
Ondernummer 101
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Onderwerp Financiën | Inkomensbeleid
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Onderwerp Economie | Markttoezicht
Organisatietype staten generaal
Pskey KST129252
Publicatiedatum 2009-03-27
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Regels inzake volledige liberalisering postmarkt en de garantie van universele postdienstverlening (Postwet 20..); Gewijzigde Motie van het lid Vos ter vervanging van die gedrukt onder nr. 97
Vergaderjaar 2008-2009