30 536
Regels inzake de volledige liberalisering van de postmarkt en de garantie van de universele postdienstverlening (Postwet 20..)

nr. 101
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VOS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 97

Voorgesteld 24 maart 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat afgesproken is dat op 1 oktober 2012 80% van de postverspreiders een arbeidsovereenkomst zal hebben;

constaterende, dat tevens afgesproken is dat vanaf de liberalisering het percentage postverspreiders dat met een arbeidsovereenkomst werkt, zal toenemen;

overwegende, dat dit betekent dat alle werkgevers in de postsector zullen moeten gaan voldoen aan de eisen die de Wet op het minimumloon stelt;

overwegende, dat het van belang is om te weten of dat ook daadwerkelijk gebeurt;

verzoekt de regering om de Arbeidsinspectie de naleving van de Wet op het Minimumloon scherp te controleren in de postsector,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vos

Naar boven