Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-09-2006 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30476-10".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 2006-09-26
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30476
Dossiertitel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele verwante wetten op een aantal punten van uiteenlopende aard
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-30476-10
Is vervangen door Kamerstuk 30476, 10; kst-30476-10-h1
Ondernummer 10
Onderwerp Verkeer | Weg
Organisatietype staten generaal
PS key KST101002
Publicatiedatum 2006-09-29
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging Wegenverkeerswet 1994 en enkele verwante wetten op een aantal punten van uiteenlopende aard; Derde nota van wijziging
Vergaderjaar 2006-2007