Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-09-2005 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30312-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30312
Dossiertitel Algemene bepalingen betreffende de toekenning, het beheer en het gebruik van het burgerservicenummer (Wet algemene bepalingen burgerservicenummer)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-30312-3
Ondernummer 3
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST89822
Publicatiedatum 2005-09-28
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wet algemene bepalingen burgerservicenummer; Memorie van toelichting
Vergaderjaar 2005-2006