Kamerstukken in dossier 30312

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet algemene bepalingen burgerservicenummer; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-09-2005 2005-2006 Kamerstuk 30312, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet algemene bepalingen burgerservicenummer; Amendement inzake gebruik van het BSN door overheidsorganen alleen bij het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van hun publiekrechtelijke taak

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-09-2006 2005-2006 Kamerstuk 30312, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet algemene bepalingen burgerservicenummer; Amendement om nadere regels te stellen voor welke doeleinden en onder welke voorwaarden verschillende gebruikers en categorieën van gebruikers het burgerservicenummer mogen gebruiken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-09-2006 2005-2006 Kamerstuk 30312, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet algemene bepalingen burgerservicenummer; Amendement dat regelt dat degene aan wie het burgerservicenummer is toegekend bericht ontvangt bij (herstel van) onjuiste verwerking van persoonsgegevens

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-09-2006 2005-2006 Kamerstuk 30312, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet algemene bepalingen burgerservicenummer; Amendement dat de instelling van een klachtvoorziening regelt voor degenen aan wie een burgerservicenummer is toegekend

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-09-2006 2005-2006 Kamerstuk 30312, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet algemene bepalingen burgerservicenummer; Amendement ter beveiliging van de technische voorzieningen waarmee gebruikers kunnen aansluiten op de beheervoorziening

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-09-2006 2005-2006 Kamerstuk 30312, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet algemene bepalingen burgerservicenummer; Motie om onderzoek te doen naar de bezwaren van burgers t.a.v. de 'informatiemacht' van de overheid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-09-2006 2005-2006 Kamerstuk 30312, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet algemene bepalingen burgerservicenummer; Brief minister over uitstel van de kadernotitie over het breder gebruik van het BSN door het bedrijfsleven

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-09-2006 2005-2006 Kamerstuk 30312, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet algemene bepalingen burgerservicenummer; Brief van de Staatssecretaris van Financiën

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-11-2007 2007-2008 Kamerstuk 30312, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet algemene bepalingen burgerservicenummer; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-09-2005 2005-2006 Kamerstuk 30312, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal