Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-11-2005 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30300-X-30".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2005-11-15
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30300-X
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2006
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-30300-X-30
Ondernummer 30
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Pskey KST91761
Publicatiedatum 2005-11-24
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling begroting van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2006; Brief minister en staatssecretaris met de beantwoording van vragen gesteld tijdens het begrotingsoverleg op 7 november 2005
Vergaderjaar 2005-2006