Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-12-2023 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30252-146".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Landbouw | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-12-21
Documenttitel Motie van de leden Pierik en Van der Plas over het in de eco-regeling ontstane financiële gat op een zo kort mogelijke termijn opvullen
Dossiernummer 30252
Dossiertitel Toekomstvisie agrarische sector
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-30252-146
Indiener C.R. Pierik
Indiener C.A.M. van der Plas
Maker Tweede Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer 146
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-12-22
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Toekomstvisie agrarische sector; Motie; Motie van de leden Pierik en Van der Plas over het in de eco-regeling ontstane financiële gat op een zo kort mogelijke termijn opvullen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2023-2024