Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 09-12-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30196-727".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-09-08
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Gewijzigde motie van het lid Koerhuis over voorlopig niet overstappen op een nieuw energielabel t.v.v. 30196-720
Dossiernummer 30196
Dossiertitel Duurzame ontwikkeling en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-30196-727
Indiener D.A.N. Koerhuis
Ondernummer 727
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-12-09
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Duurzame ontwikkeling en beleid; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid Koerhuis over voorlopig niet overstappen op een nieuw energielabel t.v.v. 30196-720
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2019-2020