30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 449 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID JAN VOS C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 448

Voorgesteld 29 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende:

  • dat het mogelijk is om met auto's te rijden die geen vervuilende stoffen uitstoten;

  • dat dit type auto's in prijs snel goedkoper zal worden en dat de actieradius steeds groter zal worden en dat dit proces sneller verloopt wanneer emissieloos vervoer de standaard wordt;

  • dat ook andere landen (Noorwegen, VS) beleid ontwikkelen voor emissieloos vervoer;

spreekt uit dat Nederland moet streven naar het louter verkopen van emissieloze (nieuwe) auto's in 2025,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jan Vos

Van Veldhoven

Van Tongeren

Dik-Faber

Wassenberg

Klein

Naar boven