Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-05-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30196-32".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2008-05-16
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30196
Dossiertitel Duurzame ontwikkeling en beleid
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-30196-32
Ondernummer 32
Onderwerp Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST118542
Publicatiedatum 2008-05-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Duurzame ontwikkeling en beleid; Brief van de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en voor Ontwikkelingssamenwerking
Vergaderjaar 2007-2008