30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid

Nr. 298 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 maart 2015

De vaste commissie voor Economische Zaken heeft schriftelijke vragen gesteld over de bij- en meestook van biomassa in kolencentrales (Kamerstuk 30 196, nr. 293). Helaas kunnen deze vragen niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat over dit onderwerp nog wordt onderhandeld tussen de partijen bij het Energieakkoord. Na afronding van deze onderhandelingen zal ik uw Kamer informeren over de uitkomsten en de vragen van de commissie beantwoorden. Ik verwacht uw Kamer op korte termijn nader te kunnen informeren.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Naar boven