Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-10-2005 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30190-4".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2005-09-28
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30190
Dossiertitel Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met verdere decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-30190-4
Ondernummer 4
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatietype staten generaal
PS key KST90085
Publicatiedatum 2005-10-07
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van o.m. de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met verdere decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden; Verslag
Vergaderjaar 2005-2006