Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-07-2005 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30190-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30190
Dossiertitel Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met verdere decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-30190-3
Ondernummer 3
Onderwerp Werk | Arbeidsvoorwaarden
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatietype staten generaal
PS key KST88827
Publicatiedatum 2005-07-25
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van o.m. de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met verdere decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden; Memorie van toelichting
Vergaderjaar 2004-2005