Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2017-2018
Kamerstuk 30175 nr. 270

Gepubliceerd op 3 januari 2018 11:35

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier30 175 Luchtkwaliteit

33 043 Groene economische groei in Nederland (Green Deal)

Nr. 270 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 december 2017

Tijdens het Algemeen Overleg Leefomgeving op 14 december heb ik uw Kamer toegezegd per brief meer informatie te geven over de restantvoorraadregeling voor brom- en snorfietsen met een Euro 2 en 3 emissiecertificaat. Op 11 mei1 jl. is uw Kamer door mijn voorganger per brief geïnformeerd over het voornemen om géén restantvoorraadregeling toe te staan voor de Euro 2 en 3 brom- en snorfietsen bij de overgang op 1 januari a.s. naar de Euro 4 norm.

De voorgenomen wijziging van de Regeling Voertuigen is genotificeerd bij de Europese Commissie. Die heeft opgemerkt, ondanks eerdere consultatie, dat de wijzigingsregeling in strijd is met Verordening (EU) 168/2013, omdat fabrikanten daardoor worden ontmoedigd het recht uit te oefenen om verzoeken om toepassing van de voorraadregeling in te dienen. Met dit oordeel van de Europese Commissie is het niet langer mogelijk om de wijziging van de Regeling Voertuigen door te zetten, ondanks dat ik een dergelijke wijziging graag had doorgevoerd.

Er komt nu dus toch een restantvoorraadregeling voor de Euro 2 en 3 brom- en snorfietsen per 1 januari 2018. Het gaat hierbij overigens om beperkte aantallen. Ook wanneer de aanpassing van de Regeling Voertuigen wel doorgang had gevonden, kon niet worden uitgesloten dat brom- en snorfietsen al in 2017 worden geregistreerd en in 2018 verkocht. Hoe goede nieuws is dat de RAI Vereniging zijn leden heeft opgeroepen géén tweetakt brom- en snorfietsen op te geven voor de restantvoorraadregeling. Deze hebben namelijk slechtere emissieprestaties dan de viertakt Euro 2 en 3 brom- en snorfietsen. Ik vind het een goede zaak dat de branche hiermee zelf verantwoordelijkheid neemt.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer


X Noot
1

Kamerstuk 30 175, nr. 251


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl