Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-03-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30175-144".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-03-27
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie Holtackers/Van Veldhoven over instrumenten om de luchtkwaliteit lokaal te verbeteren
Dossiernummer 30175
Dossiertitel Besluit luchtkwaliteit 2005
Identifier kst-30175-144
Indiener M.P.M. Holtackers
Indiener S. van Veldhoven
Ondernummer 144
Onderwerp Natuur en milieu | Lucht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-03-28
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Besluit luchtkwaliteit 2005; Motie; Motie Holtackers/Van Veldhoven over instrumenten om de luchtkwaliteit lokaal te verbeteren
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2011-2012