30 175 Besluit luchtkwaliteit 2005

Nr. 144 MOTIE VAN DE LEDEN HOLTACKERS EN VAN VELDHOVEN

Voorgesteld 27 maart 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Rijk en regio in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit samen optrekken om de luchtkwaliteit te verbeteren;

constaterende dat in Duitsland een succesvol nationaal systeem is ontwikkeld (de «Umweltplakette») waarmee gemeenten die dat willen sterk vervuilend verkeer uit delen van de stad kunnen weren, zonder dat elke gemeente een eigen systeem optuigt;

overwegende dat het nemen van dergelijke lokale maatregelen die bijdragen aan betere luchtkwaliteit in steden in Nederland nog maar zeer beperkt mogelijk is;

verzoekt de regering, op nationaal niveau en in overleg met gemeenten instrumenten te ontwikkelen die gemeenten desgewenst kunnen inzetten om de luchtkwaliteit lokaal te verbeteren, zoals de uitbreiding van milieuzones naar kleiner vrachtverkeer, taxi's of sterk vervuilend autoverkeer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Holtackers

Van Veldhoven

Naar boven