Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-02-2006 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30131-98".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2006-01-26
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30131
Dossiertitel Nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-30131-98
Ondernummer 98
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Pskey KST94319
Publicatiedatum 2006-02-02
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wet maatschappelijke ondersteuning; Verslag wetgevingsoverleg op 23 januari 2006
Vergaderjaar 2005-2006