Kamerstukken in dossier 30131

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet maatschappelijke ondersteuning; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-06-2005 2004-2005 Kamerstuk 30131, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet maatschappelijke ondersteuning; Amendement over het toevoegen van de aanpak van huiselijk geweld aan het prestatieveld maatschappelijk opvang

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-06-2005 2004-2005 Kamerstuk 30131, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet maatschappelijke ondersteuning; Nader gewijzigd amendement over het verplichten van gemeenten om burgers de keuze te geven tussen een voorziening in natura en een pgb

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-02-2006 2005-2006 Kamerstuk 30131, nr. 100 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet maatschappelijke ondersteuning; Gewijzigde motie met verzoek om overgangsregelingen overdracht CVTM-middelen aan gemeenten en vrijwillige termilale thuiszorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-02-2006 2005-2006 Kamerstuk 30131, nr. 101 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet maatschappelijke ondersteuning; Voorstel van wet zoals het luidt na de daarin t/m 7 februari 2006 aangebrachte wijzigingen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-02-2006 2005-2006 Kamerstuk 30131, nr. 102 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet maatschappelijke ondersteuning; Brief staatssecretaris over gemeenten met grootschalige AWBZ-voorzieningen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-02-2006 2005-2006 Kamerstuk 30131, nr. 103 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet maatschappelijke ondersteuning; Wijzigingen voorgesteld door de regering

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-02-2006 2005-2006 Kamerstuk 30131, nr. 104 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Besluit houdende regels met betrekking tot de uitkeringen ten behoeve van beleid op het terrein van openbare geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en verslavingsbeleid, de stimuleringsuitkeringen, de eigen bijdrage en de

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-06-2006 2005-2006 Kamerstuk 30131, nr. 105 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet maatschappelijke ondersteuning; Brief staatssecretaris bij toezending Besluit maatschappelijke ondersteuning

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-06-2006 2005-2006 Kamerstuk 30131, nr. 105 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Wet maatschappelijke ondersteuning; Brief staatssecretaris over gegevensset inzake prestaties van gemeenten i.h.k.v. de Wmo

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-06-2006 2005-2006 Kamerstuk 30131, nr. 106 Tweede Kamer der Staten-Generaal