Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-01-2006 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30131-45".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 2006-01-18
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30131
Dossiertitel Nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-30131-45
Indiener VAN DER VLIES
Ondernummer 45
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Pskey KST93867
Publicatiedatum 2006-01-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wet maatschappelijke ondersteuning; Amendement over het ondersteunen van mantelzorgers bij het zoeken van oplossingen indien zij hun taken tijdelijk niet kunnen waarnemen
Vergaderjaar 2005-2006