Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2005 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30131-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30131
Dossiertitel Nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-30131-3
Ondernummer 3
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Pskey KST86974
Publicatiedatum 2005-06-01
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wet maatschappelijke ondersteuning; Memorie van toelichting
Vergaderjaar 2004-2005