Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-02-2006 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30131-100".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ontvangst 2006-02-02
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30131
Dossiertitel Nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning (Wet maatschappelijke ondersteuning)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-30131-100
Indiener VAN MILTENBURG C.S.
Ondernummer 100
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
PS key KST94469
Publicatiedatum 2006-02-08
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wet maatschappelijke ondersteuning; Nader gewijzigd amendement over het verplichten van gemeenten om burgers de keuze te geven tussen een voorziening in natura en een pgb
Vergaderjaar 2005-2006