Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-10-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30107-10".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2008-10-02
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30107
Dossiertitel Fiscaal vestigingsklimaat
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-30107-10
Ondernummer 10
Onderwerp Financiën | Belasting
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Economie | Ondernemen
Organisatietype staten generaal
Pskey KST122791
Publicatiedatum 2008-10-06
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Fiscaal vestigingsklimaat; Verslag van een Rondetafelgesprek
Vergaderjaar 2008-2009