Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-06-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30080-59".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Lijst van vragen en antwoorden over de 19e voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier
Dossiernummer 30080
Dossiertitel Planologische kernbeslissing Ruimte voor de rivier
Identifier kst-30080-59
Indiener J.J. Atsma
Ondernummer 59
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-06-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Overig
Taal nl
Titel Planologische kernbeslissing Ruimte voor de rivier; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over de 19e voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier
Uitgiftedatum 2012-06-13
Vergaderjaar 2011-2012