Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-04-2005 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30080-1".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2005-04-15
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 30080
Dossiertitel Planologische kernbeslissing Ruimte voor de rivier
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Gerelateerd document Bijlage;kst-30080-1-b7
Gerelateerd document Bijlage;kst-30080-1-b8
Gerelateerd document Bijlage;kst-30080-1-b9
Gerelateerd document Bijlage;kst-30080-1-b6
Gerelateerd document Bijlage;kst-30080-1-b5
Gerelateerd document Bijlage;kst-30080-1-b4
Gerelateerd document Bijlage;kst-30080-1-b3
Gerelateerd document Bijlage;kst-30080-1-b2
Gerelateerd document Bijlage;kst-30080-1-b1
Identifier kst-30080-1
Ondernummer 1
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Waterkeringen en waterbeheer
Organisatietype staten generaal
Pskey KST85899
Publicatiedatum 2005-04-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Planologische kernbeslissing Ruimte voor de rivier; Brief staatssecretaris
Vergaderjaar 2004-2005