Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-04-2019 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-30015-58".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2019-04-25
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Nationaal programma landbouwbodems
Dossiernummer 30015
Dossiertitel Bodembeleid
Identifier kst-30015-58
Indiener C.J. Schouten
Ondernummer 58
Onderwerp Natuur en milieu | Bodem
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2019-04-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Bodembeleid; Brief regering; Nationaal programma landbouwbodems
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2018-2019