Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-06-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29984-781".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2018-06-14
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Sienot en Jetten over gedifferentieerd rijden van goederenvervoer en onderzoek naar beperking hinder
Dossiernummer 29984
Dossiertitel Spoor: vervoer- en beheerplan
Identifier kst-29984-781
Indiener M.F. Sienot
Indiener R.A.A. Jetten
Ondernummer 781
Onderwerp Verkeer | Spoor
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-06-15
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Spoor: vervoer- en beheerplan; Motie; Motie van de leden Sienot en Jetten over gedifferentieerd rijden van goederenvervoer en onderzoek naar beperking hinder
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2017-2018