Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-06-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29984-516".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-06-25
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Smaling over de optie om NS en ProRail weer in één holding onder te brengen
Dossiernummer 29984
Dossiertitel Spoor: vervoer- en beheerplan
Identifier kst-29984-516
Indiener E.M.A. Smaling
Ondernummer 516
Onderwerp Verkeer | Spoor
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-06-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Spoor: vervoer- en beheerplan; Motie; Motie van het lid Smaling over de optie om NS en ProRail weer in één holding onder te brengen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2013-2014