Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-07-2008 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29984-146".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum brief 2008-07-08
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 29984
Dossiertitel Spoor: vervoer- en beheerplan
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-29984-146
Ondernummer 146
Onderwerp Verkeer | Spoor
Organisatietype staten generaal
PS key KST121128
Publicatiedatum 2008-07-21
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Spoor: vervoer- en beheerplan; Brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat
Vergaderjaar 2007-2008