Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-11-2023 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29963-C".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Beleidsonderwerp Onderwijs en wetenschap | Onderzoek en wetenschap
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Ethiek
Beleidsonderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2023-11-29
Documenttitel Brief van de minister van VWS met aanbieding evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en evaluatie Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Dossiernummer 29963
Dossiertitel Evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-29963-C
Maker Eerste Kamer der Staten-Generaal
Masterconfiguratie https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/MasterConfiguraties/MC-OEP-Kamerstuk-Web/1.3/xml/MC-OEP-Kamerstuk-Web.xml
Ondernummer C
Organisatietype staten generaal
OVERHEIDop.bijlage blg-1118063
OVERHEIDop.bijlage blg-1118064
OVERHEIDop.documentStatus Opgemaakt na onopgemaakt
Publicatiedatum 2023-11-29
Publicatienaam Kamerstuk
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen; Brief van de minister van VWS met aanbieding evaluatie Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en evaluatie Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2023-2024