Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-04-2006 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29936-11".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2006-03-27
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 29936;29482
Dossiertitel Interdepartementaal Beleidsonderzoek: Tolken en Vertalers: aanbevelingen voor een kwalitatief goed en financieel beheersbaar stelsel
Dossiertitel Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigde vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie en politie (Wet gerechtstolken en beëdigde vertalers)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-29936-11
Ondernummer 11
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Onderwerp Recht | Rechtspraak
Onderwerp Cultuur en recreatie | Cultuur
Organisatietype staten generaal
PS key KST96064
Publicatiedatum 2006-04-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Taal nl
Titel Wet beëdigde tolken en vertalers; Verslag schriftelijk overleg
Vergaderjaar 2005-2006