Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-12-2004 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29934-3".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt
Dossiernummer 29934
Dossiertitel Voorstel van wet van de leden Wolfsen en Luchtenveld tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met de mogelijkheid van een dwangsom bij niet tijdig beslissen door een bestuursorgaan (Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen)
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Identifier kst-29934-3
Ondernummer 3
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Onderwerp Recht | Bestuursrecht
Onderwerp Recht | Staatsrecht
Organisatietype staten generaal
Pskey KST82432
Publicatiedatum 2004-12-16
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen; Memorie van toelichting
Vergaderjaar 2004-2005