Kamerstukken in dossier 29934

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (34 kB)

  Voorstel van wet van de leden Wolfsen en Luchtenveld tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met doeltreffendere rechtsmiddelen tegen niet tijdig beslissen door bestuursorganen (Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de monitor van de Wet dwangsom

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-03-2013 2012-2013 Kamerstuk 29934, nr. 30 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (125 kB)

  Reactie van de Bestuurlijke Monitorcommissie Wet Dwamgsom en Beroep

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  16-10-2012 2012-2013 29934, nr. 29 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (377 kB)

  Monitor Wet dwangsom

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  16-10-2012 2012-2013 29934, nr. 29 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (9 kB)

  Voorstel van wet van de leden Wolfsen en Luchtenveld tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met doeltreffendere rechtsmiddelen tegen niet tijdig beslissen door bestuursorganen (Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen); Brief regering; Aanbieding Monitor Wet dwangsom

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-10-2012 2012-2013 Kamerstuk 29934, nr. 29 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (3 kB)

  Voorstel van wet van de leden Wolfsen en Luchtenveld tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met doeltreffendere rechtsmiddelen tegen niet tijdig beslissen door bestuursorganen (Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen); Brief regering; Uitvoering van de motie-Dittrich inzake het publiekelijk inzichtelijk maken van de betaling van dwangsommen wegens niet tijdig beslissen (29 934, nr. 17)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-04-2010 2009-2010 Kamerstuk 29934, nr. 28 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon PDF (2 kB)

  Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen; Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-03-2009 2008-2009 Kamerstuk 29934, nr. L Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon PDF (2 kB)

  Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen; Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-10-2008 2008-2009 Kamerstuk 29934, nr. 27 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon PDF (5 kB)

  Voorstel van wet van de leden Wolfsen en Luchtenveld tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met doeltreffendere rechtsmiddelen tegen niet tijdig beslissen door bestuursorganen (Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen); Brief minister over de bekrachtiging van het onderhavige wetsvoorstel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-07-2008 2007-2008 Kamerstuk 29934, nr. 25 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk Download icon PDF (8 kB)

  Voorstel van wet van het lid Wolfsen tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met doeltreffendere rechtsmiddelen tegen niet tijdig beslissen door bestuursorganen (Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen); Verslag schriftelijk overleg over de schouw naar wettelijke beslistermijnen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-07-2008 2007-2008 Kamerstuk 29934, nr. K Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon PDF (35 kB)

  Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen; Lijst van Vragen en Antwoorden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  11-07-2008 2007-2008 Kamerstuk 29934, nr. 26 Tweede Kamer der Staten-Generaal