Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-06-2012 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-29924-88".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2012-06-18
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Procedure controle Verklaring van geen bezwaar (VGB) bij uitzending
Dossiernummer 29924
Dossiertitel Toezichtsverslagen AIVD en MIVD
Identifier kst-29924-88
Indiener J.S.J. Hillen
Ondernummer 88
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Staatsveiligheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2012-06-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Toezichtsverslagen AIVD en MIVD; Brief regering; Procedure controle Verklaring van geen bezwaar (VGB) bij uitzending
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2011-2012